test סקריפט - האגודה הישראלית לאוריינות What !!

.:[@_@]:.

{#}SomeOne{#}

Israel you

The mind is everything

Italy Lov3r

תרומה לקהילה

כנס סקריפט - זכרון יעקב 2004 מטרותיה של האגודה הישראלית לאוריינות הן לקדם את האוריינות בישראל. האגודה החלה את פעילותה ב- 1985, והיא פועלת כקבוצה וולונטרית של אנשי אקדמיה ועשייה חינוכית.

כינון אגודה ישראלית לאוריינות מאפשר לחבריה, העוסקים בטיפוח כישורי השפה בכלל, ובטיפוח הקריאה, הכתיבה, הדיבור, ההאזנה וההתבוננות באופן מיוחד, להתאגד ולפתח לא רק פעילות מחקרית ואקדמית, אלא גם פרויקטים חברתיים וקהילתיים. זאת לאור התפיסה שהאוריינות איננה רק מכשיר חיברות אלא גם אמצעי להעצמה ובמה לפיתוח הקול האישי של כל פרט בחברה ושל קבוצות חברתיות או אתניות בארצנו.

חברי האגודה שואפים לממש את תפיסתם, שכאנשי אקדמיה וכאנשים העוסקים בחינוך, ניתן - במסגרת האגודה - לתרום טוב יותר לטיפוח חברה אוריינית מתקדמת. מכאן משתמע שהקשרים בין אנשי האגודה והפעילות של חבריה תורמים לפיתוח ידע על קבוצות חברתיות, אתניות ולשוניות שונות בישראל ולפיתוח דרכים לטיפוח השפה, האוריינות התרבותית והרב תרבותית. כמו כן תורמת פעילות האגודה הן לתהליך הסוציאליזציה של הקבוצות התרבותיות השונות בזרם המרכזי של החברה הישראלית והן למרקם אורייני-תרבותי פלורליסטי.

עד כה הופנו המאמצים של האגודה להשגת מטרות חברתיות וקהילתיות במגוון דרכים. להלן דוגמאות של פעילות:

עריכת כנס שנתי הנמשך שניים-שלושה ימים. במהלך הכנס מוצגות ונדונות סוגיות אקטואליות חינוכיות וחברתיות, כגון: מדיניות בחינוך הלשוני, רכישת הקריאה והוראתה, בחינות בגרות בהבעה, טיפוח השפה בגני הילדים, הוראת קריאה לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים ועוד. יש לציין כי אנשי משרד החינוך נטלו חלק פעיל בדיונים הללו ואף הציגו פרויקטים שפותחו במשרד במסגרת כנסי סקריפט. בכנסים השתתפו בשנים האחרונות כ- 300 אנשים בכל כנס, והם משמשים זירה למפגש מקצועי בין אנשי אקדמיה לבין מורים, מדריכים, מנחים ומפתחים של חומרי לימוד ברחבי הארץ.
   
פרסום כתב העת "סקריפט". עד כה יצאו לאור שמונה גיליונות של כתב העת המדעי. כתב העת משמש במה להצגת חידושים ויישומים בתחום האוריינות. פרסומו מעניק לכידות רעיונית בתוך עולם של ריבוי, מציב סטנדרטים של איכות למחקר ולעשייה בתחום וקובע את סדר היום הציבורי בתחום.
   
ייזום פרויקטים בית ספריים שמטרתם לטווח הארוך היא טיפוח האוריינות בקרב לומדים מקבוצות חברתיות שונות. פרויקט מסוג זה, לדוגמה, הפעילה האגודה במכללת לוינסקי במשך שנתיים. הפרויקט התמקד בתכנית הכשרה למורים בבתי ספר יסודיים ובחטיבות הביניים בישוב במרכז הארץ.
   
ייזום ועריכה של ימי עיון ייעודיים. בקיץ תשנ"ח נערך בחסות סקריפט יום עיון לעידוד הקריאה בקרב אוכלוסייה במצוקה, כולל האוכלוסייה הערבית. המפגש התקיים בבית הנשיא. כמו כן קיימה האגודה מספר ימי עיון במכללות שונות ובאוניברסיטת תל-אביב, לדוגמה: "שפה ותרבות בחברה רב תרבותית", "אוריינות אקדמית בהקשרים דיסציפלינריים", "שפה, אוריינות וחינוך - דיווחים משדה המחקר והעיון", "תהליכי קריאה והבנת הנקרא", "הפרעות קריאה בשפה ראשונה ושנייה". אוכלוסיית היעד של ימי העיון היא מורים, מנהלים, מדריכים ומפתחי תכניות לימודים ברחבי הארץ.
   
פיתוח תכנית לטיפוח סטודנטים עולים במכללת לוינסקי והפעלת מחקר שעוסק בתפיסת "הכתיבה האקדמית" של הסטודנטים ומוריהם. ממצאי המחקר הוצגו בכנס סקריפט ביולי 2000. הממצאים משמשים בסיס לתכנית התערבות לטיפוח השפה העברית והאוריינות האקדמית של סטודנטים עולים.
   
הצגת פרסומים ויישומים חינוכיים בתחום הקריאה והכתיבה ביריד הספרים הבינלאומי המתקיים מדי שנה.
   
יצירת קשרי גומלין בין המחקר הנוגע לתהליכים בסיסיים לבין העשייה החינוכית בתחום. בעקבות עבודות מחקר שנעשו באוניברסיטת תל-אביב בתחום ניצני האוריינות ושהוצגו בכנסי סקריפט הופק על ידי משרד החינוך (גף לחינוך לשוני) סרטון וידיאו לימודי העוסק בהתפתחות הכרת מערכת הכתב ("איך כותבים פיל"), המשמש להוראה במכללות ובאוניברסיטאות.
   
ארגון כנס בינלאומי בחסות סקריפט בתחום למידה והוראה בשילוב טכנולוגיה.
   
הקמת אתר של האגודה שמציג פעילות בתחום האוריינות הנעשית בארץ, ומכיל מאגר מידע תיאורטי ומספק מרכז תקשורת לעוסקים בתחום.

כל הפעילויות הללו מתאפשרות הודות להשתתפותם הקבועה של העושים בתחום האוריינות בכל פעילויות האגודה; בזכות מעורבותם הגוברת של חבריה בפעולות הרבות הנעשות בתחום זה בישראל; ובעקבות צמיחתה המתמדת של האגודה משנה לשנה.

אוריינות גם ברכבת התחתית במנהטן.
צילום: שושן ברוש-וייץ

חזרה למעלה

האתר עוצב ע"י ICS